Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις
που σχετίζονται με τα σπαστά ποδήλατα και την
χρήση τους.

Διαβάστε και δείτε τα σημεία που κάνουν τα ποδήλατα
Tern την καταλληλότερη επιλογή για ποδήλατο.

Σκοπός μας είναι να ανεβάσουμε περισσότερους
ανθρώπους σε ποδήλατα για την καθημερινή τους
μετακίνηση σχεδιάζοντας εξοπλισμό που κάνει την
ποδηλασία ασφαλέστερη, πιο άνετη και πιο βολική.